Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

In onze algemene voorwaarden staat alles over de rechten en plichten van de mondelinge en schriftelijke overeenkomst die gesloten is tussen jou en Koopman.

Zie onze Algemene voorwaarden.