Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

In onze algemene voorwaarden staat alles over de rechten en plichten van de mondelinge en schriftelijke overeenkomst die gesloten is tussen jou en Berends & Slump.

Zie onze Algemene voorwaarden.