Werkloosheid

Arbeidsongeschikt

Mijn situatie bij ontslag

Ontslag brengt helaas financiële consequenties met zich mee. Zeker als er een periode zonder werk aanbreekt en je niet direct een nieuwe baan kunt vinden. Dan is het fijn om te weten waar je aan toe bent.

Ontslag

Wanneer de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd is er sprake van een ontslag. Als werknemer kun je zelf ontslag nemen of door een werkgever ontslagen worden. Je krijgt dan met verschillende zaken te maken zoals het aanvragen van een WW-uitkering, toeslagen en het zoeken van werk. Het is goed om hierover te spreken met een financieel adviseur die kijkt naar jouw persoonlijke situatie.

Contact

WW-uitkering

Meestal heb je recht op een WW-uitkering. Dit bedraagt de eerste twee maanden na ontslag 75 procent van je laatstverdiende loon. Na deze twee maanden daalt dit naar 70 procent.

Transitiebudget

Tegenwoordig heeft de ontslagvergoeding plaatsgemaakt voor een transitiebudget. Dit budget dient ingezet te worden voor scholing en arbeidsbemiddeling. Wanneer er ontslag plaatsvindt met wederzijdse overeenkomst kan er wel gebruik gemaakt worden van de oude regelingen voor ontslagvergoeding. Deze afspraken worden gemaakt in een vaststellingsovereenkomst en in de meeste gevallen heb je recht op je WW-uitkering.

Inschrijven UWV

Als je in aanmerking komt voor een WW-uitkering, dien je je in te schrijven bij het UWV. Je hebt recht op een uitkering als je in de 36 weken voorafgaand aan je ontslag ten minste 26 weken hebt gewerkt. Als je werkloos bent door je eigen toedoen, kan het UWV de uitkering gedeeltelijk of geheel intrekken.

Wij zijn bij jou in de buurt

Contact

Als financieel adviseurs willen wij je helpen het financiële leven te leiden dat jij wilt. Zoek een vestiging bij jou in de buurt.