Arbeidsongeschikt

Arbeidsongeschikt

Mijn situatie bij ziekte

Er komt financieel veel bij kijken wanneer je arbeidsongeschikt bent. De gevolgen van arbeidsongeschiktheid hebben invloed op je inkomen. Het is goed hierover te sparren met je persoonlijk adviseur om te zien welke keuzes je kunt maken die bij jouw nieuwe situatie passen.

Zekerheid van voldoende inkomen

Arbeidsongeschiktheid is bij wet bepaald. De eerste twee jaar van arbeidsongeschiktheid wordt je door je werkgever deels of geheel doorbetaald. Na deze twee jaar ben je op de wet ‘Werk en inkomen naar arbeidsvermogen’ (WIA) aangewezen. Deze wet bepaalt wie er in aanmerking komt voor een arbeidsongeschiktheidsuitkering,  hoe lang je van deze uitkering gebruik mag maken en wat de hoogte van de uitkering is. Het UWV is het uitvoeringsorgaan voor deze wet.

Onze persoonlijk adviseur helpt je graag om de impact bij eventuele arbeidsongeschiktheid in kaar te brengen middels een persoonlijk gesprek.

Contact

Loondoorbetalingsverplichting bij ziekte

Dankzij de Wet Uitbreiding Loondoorbetalingsplicht Bij Ziekte (WULBZ) ben je de eerste 2 jaren van ziekte voorzien van minimaal 70 % van je inkomen. De werkgever kan dit inkomen aanvullen, dit is geregeld in je arbeidsovereenkomst, arbeidsreglement en/of CAO.  Je situatie verandert na twee jaar ziekte want dan kom je bij de wet ‘Werk en inkomen naar arbeidsvermogen’ (WIA) terecht. De WIA kent 2 soorten uitkeringen: IVA-uitkering en WGA-uitkering. IVA staat voor Inkomensverzekering voor volledig en duurzaam arbeidsongeschikten. Er is sprake van duurzame arbeidsongeschiktheid, als er op lange termijn slechts een kleine kans op herstel bestaat. De IVA-uitkering bedraagt 75% van het maximum dagloon. 
WGA staat voor Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten. Mensen die meer dan 35% maar minder dan 80% arbeidsongeschikt zijn, komen in aanmerking voor een WGA-uitkering. Ben je helemaal arbeidsongeschikt maar verwacht je dat je hersteld? In dat geval krijg je in ook een WGA-uitkering. De WGA-uitkering kan bestaan uit een loongerelateerde uitkering, loonaanvullingsuitkering of een vervolguitkering. Onze persoonlijk adviseur helpt je graag om jouw situatie in kaart te brengen.

Risico's afdekken

Ziekte of een ongeluk zijn situaties die voor vervelende financiële gevolgen kunnen zorgen. Het is goed om te weten wat de overheid en de werkgever voor je heeft geregeld. Aan de hand daarvan kun je samen met je persoonlijke adviseur bepalen welke risico’s je graag zou willen verzekeren.

Wij zijn bij jou in de buurt

Contact

Als financieel adviseurs willen wij je helpen het financiële leven te leiden dat jij wilt. Zoek een vestiging bij jou in de buurt.