Risicomanagement

Financiële risico's vermijden

Uitdagingen en kansen voor jouw ondernemingen, brengen nieuwe of wellicht onbekende risico’s met zich mee. Door preventieve maatregelen te treffen, hebben risico's minder invloed. Wij kunnen samen mogelijke risico’s in kaart brengen en denken graag met je mee.

Contact

Bedrijfscontinuïteit

Schades zoals brand, storm of diefstal kunnen ervoor zorgen dat je bedrijf tijdelijk stil komt te liggen. De kosten lopen vaak gewoon door. Laat je daarom informeren en adviseren omtrent preventiemaatregelen en risico’s.

Rechtsbijstand

Als ondernemer kun je bij geschillen met afnemers zomaar in een moeilijke zaak terecht komen. Bij een geschil is het daarom fijn om onafhankelijk advies te kunnen inwinnen of over rechtshulp van deskundigen te kunnen beschikken.

Personeel

Wanneer je personeel in dienst hebt kan het voorkomen dat je medewerkers door ziekte of een ongeval niet meer kunnen werken. Als werkgever ben je dan verplicht het loon door te betalen. Afhankelijk van je situatie kunnen hier risico’s en gevolgen aan kleven. Het is goed om dit met je specialist door te spreken.

Schade

Als ondernemer ben jij verantwoordelijk voor de schade die jij of je medewerkers veroorzaken. Kosten voor de aansprakelijkheidsschade of schade aan je bedrijfspand kunnen hoog oplopen.

Uitkering

Je hebt als ondernemer geen recht op de werknemersverzekeringen zoals jouw werknemers daar wel recht op hebben. Het is daarom belangrijk om hier goed over na te denken.

Wanbetaling

Als ondernemer kun je te maken krijgen met klanten die niet op tijd betalen. Het is goed om bijbehorende risico’s in kaart te brengen zodat duidelijk is wat de invloed kan zijn op je onderneming en hoe je dit samen met de klant oplost.

Zakelijk meningsverschil

Als je samenwerkt kun je als ondernemer te maken krijgen met verschillende inzichten. Dit kan uit de hand lopen waardoor je lijnrecht tegenover elkaar kunt komen te staan. Onze specialisten kunnen jou voorzien in preventie en advies. Voorkomen is beter dan genezen.

Schade door personeel

Werknemers kunnen fouten maken die schade tot gevolg hebben. Hier kun jij als ondernemer aansprakelijk voor worden gesteld. Onze specialisten kunnen je helpen om de risico’s en preventiemaatregelen in kaart te brengen.

Bedrijfsoverdracht

Een bedrijfsoverdracht komt met veel juridische en fiscale vraagstukken. Het is goed om hierover tijdig na te denken, wat wil je overdragen en hoe? Houd een ruime voorbereidingstijd aan van bijvoorbeeld vijf tot tien jaar. Te lang wachten kan van invloed zijn op de opbrengst van de verkoop.

Faillissement

Een faillissement roept veel vragen op. Als je niet meer kunt voldoen aan je verplichtingen en je failliet bent kan dit betekenen, afhankelijk van de rechtsvorm, dat er beslag wordt gelegd op zowel je bedrijfsvermogen als op je privé vermogen. Mocht je een faillissement aan zien komen of mogelijkheden willen bespreken om de situatie waar mogelijk nog te kunnen redden, dan kan onze persoonlijk adviseur jou hierin begeleiden.

Wij zijn bij jou in de buurt

Contact

Als financieel adviseurs willen wij je helpen het financiële leven te leiden dat jij wilt. Zoek een vestiging bij jou in de buurt.