Basisverzekering

2020 06 20 6

Verzekerd van zorg met een basisverzekering

Als inwoner van Nederland ben je verplicht om een basisverzekering af te sluiten bij een zorgverzekeraar. De basisverzekering zorgt ervoor dat jij toegang hebt tot noodzakelijke medische zorg, ongeacht jouw leeftijd of gezondheidstoestand. Onder de basisverzekering vallen onder andere huisartsbezoeken, ziekenhuisopnames, medicijnen, medische specialisten en bepaalde preventieve zorg.

Contact

Wij zijn bij jou in de buurt

Contact

Als financieel adviseurs willen wij je helpen het financiële leven te leiden dat jij wilt. Zoek een vestiging bij jou in de buurt.

Zorgverzekering afsluiten

Voor het afsluiten van een zorgverzekering gaat een van onze adviseurs met je in gesprek. Samen bekijken we jouw zorgbehoefte om tot een passende verzekering te komen. Wij verdiepen ons in jouw leven, zodat we de financiële zekerheid kunnen bieden die past bij de levensfase waarin jij je bevindt.

2020 08 13 51

Wat valt er onder een basisverzekering?

Om jouw verzekering aan te passen aan jouw behoeften, begrijpen we dat je wilt weten wat er wel en niet onder de basisverzekering valt. Daarom hebben we informatie over de dekking van verschillende typen gezondheidszorg voor je onder elkaar gezet.

Fysiotherapie

Fysiotherapie behandelingen worden gedeeltelijk gedekt door de basisverzekering. Voor kinderen jonger dan 18 jaar worden de eerste 18 behandelingen vergoed vanuit de basisverzekering. Ben je ouder dan 18? Dan worden de behandelingen alleen vergoed voor specifieke aandoeningen die voorkomen op de "chronische lijst". Verwacht je dat je het komende jaar fysiotherapie nodig hebt? Dan kun jij je aanvullend verzekeren voor fysiotherapie.

Psychologie

Psychologische zorg, zoals behandelingen bij een psycholoog, is opgenomen in de basisverzekering. Er gelden echter beperkingen en voorwaarden. De kosten voor eerstelijnspsychologische zorg worden bijvoorbeeld meestal gedekt, terwijl de kosten voor tweedelijnszorg onder het eigen risico vallen.

Tandarts

Tandheelkundige zorg voor kinderen tot 18 jaar is opgenomen in de basisverzekering. Ben je ouder dan 18? Dan moet je een aanvullende tandartsverzekering afsluiten om jouw tandheelkundige kosten gedekt te krijgen. Bij sommige medische aandoeningen vallen de kosten wel onder de basisverzekering.

Kraamzorg

Kraamzorg valt onder de basisverzekering. Het dekt de kosten van zorgverleners tijdens de bevalling en de zorg voor moeder en kind in de eerste dagen na de geboorte. Dit omvat onder andere ondersteuning bij borstvoeding, controle van de gezondheid van de moeder en de baby en begeleiding bij de zorg voor de baby.

Kaakchirurgie

Kaakchirurgische ingrepen die medisch noodzakelijk zijn, worden gedekt door de basisverzekering. Denk bijvoorbeeld aan het verwijderen van verstandskiezen, de behandeling van kaakproblemen of een correctie van aangeboren afwijkingen. Cosmetische ingrepen vallen niet onder de basisverzekering.

Logopedie

Logopedische behandelingen voor spraak-, taal- en communicatieproblemen worden gedekt door de basisverzekering. Deze dekking is vooral belangrijk voor kinderen. Controleer bij jouw verzekeraar het aantal behandelingen dat je vergoed krijgt. Voor volwassenen kan de dekking variëren en kan een verwijzing door een arts nodig zijn.